Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Genetické syndromy- diagnostika

Genetické syndromy- diagnostikapresentace CPD

Co znamená genetické vyšetření ??

Nejúplnější katalog genetických onemocnění OMIM v současné době eviduje více jak 7 000 nemocí, u nichž byl diagnostikován genetický podklad.

V následujícím přehledu je vysvětleno, co bychom měli vědět a o co jedná pod pojmem genetické vyšetření a jaké máme v současné době možnosti.

Tato vyšetření by měla být vždy indikována na základě pohovoru s klinickým genetikem.

Základní genetické vyšetření

Jedná se o ¨stanovení karyotypu- počtu chromozomů jedince, lze s ním diagnostikovat základní chromozomální aberace (delece, duplikace, translokace ) nad 5Mb ( 5 milionů nukleotidů).

Používá se pří základním genetickém vyšeření

NIPT – Non Invasive Prenatal Testing

V průběhu těhotenství od cca 10. týdne lze diagnostikovat z krve matky i základní počet chromozomů u plodu ( NIPT Trisomy ). Timto vyšetřením lze skoro ve 100% vyloučit u plodu Downův sy, Edwardsův sy, Pataův sy i stanovit pohlaví plodu. Pohlaví lze stanovit i u dvojčat.

ArrayCGH – komparativní genomová hybridizace

Podrobnější vyšetření karyotypu – počtu chromozomů- s rozlišením mikrodelecí, či mikroduplikací o velikosti 500 Kb ( 500 tisíc nu¨kleotidů) – používá se při podezření na některé mikrodeleční syndromy ( Prader Willi, ..

Rozšířené genetické vyšetření

Jedná se o genetické vyšetření – karyotyp rozšířený o nosičství vloh k několika nejčastějším autosomálně recesivním onemocněním v populaci ( cystická fibrosa, spinální muskulární atrofie, sy fragilního X, hluchota …… )

Rozšířený screening autosomálně recesivních onemocnění

Jedná se o vyšetření typu Preventbox, Panda, Carrier screening . Při tomto vyšetření se testuje cca 110 vloh k onemocněním u bezpříznakových nosičů. K onemocnění dítěte dojde, pokud je partner rovněž nosič stejné vlohy.

Používá se před zařazením do IVF, možné nabídnout rodičům, kteří chtějí mít více informací o svém zdravotním stavu již před otěhotněním .

Panely genů

Pro skupiny onemocnění ( kostní dysplasie, srdeční vady, vývojové vady mozku ) by¨ly vytipovány skupiny genů. Panely obvykle obsahují několik set genů, u nichž je metodou NGS ( Next generation sequencing) stanoven přímo počet a pořadí nukleotidů v jednotlivých genech.

WES – Klinický exom

Diagnostikuje analysou sekvence a počtu nukleotidů většinu nejdůležitějších genů ( cca 3600) , které se podílejí na vývoji jedince . – Heredity panel

Ultrazvukovým vyšetřením nejsme většinou schopni nález syndromologicky přesně zařadit. Při ultrazvukovém vyšetření hledáme známky tzv. stigmatizace plodu, při jejichž nálezu doplňujeme další upřesňující genetická vyšetření .Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
ultrazvuková, gynekologická a genetická ambulance

Veveří 39, 602 00, Brno

T: +420 542 221 740

E: cpd@prenatal.cz

Otevřeno:

Po - Pá 07:30 - 19:00

Možnosti parkování:

parkoviště samoobsluhy Albert, Veveří 40 parkovací dům Rozmarýn na rohu Kounicovy a Moravského náměstí

Spojení MHD:

tramvaje č. 3, 11, 12 zastávka Grohova

O centru prenatální diagnostiky

Od roku 1998 zajišťujeme péčí na nejvyšší možné úrovni jak odbrné, tak technické.

Nabízíme individuální přístup, rychlé zpracování výsledků a příjemné zázemí.

logo

logo
Jsme držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009
© Copyright 1998 - 2017, Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.,
IČO: 25529897, C 30787/KSBR Krajský soud v Brně
Webmaster GK Servis spol. s.r.o.