Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Preeklampsieje nejčastější hypertensní komplikací těhotenství. Vyskytuje u cca  4-5% všech těhotných.  Jde o obtížně předvídatelné onemocnění, které patří mezi nejčastější  příčiny předčasného porodu se závažnými důsledky pro život matky a plodu. Klinické projevy preeklampsie a dalšího průběhu onemocnění jsou velmi rozmanité a její diagnosa je obtížná.

Příčina vzniku  preeklampsie není zcela objasněna. V etiopatogenezi hrají patrně hlavní roli dva angiogenní faktory –  placentární růstový faktor (PlGF) a rozpustný fms-like tyrosin kináza-1 (sFlt-1) a jejich poměr sFlt-1 / PLGF.  Odlišné hodnoty těchto dvou markerů a jëjich vzájemný poměr v krvi jsou přítomny již před rozvojem klinických příznaků. 


Včasná diagnosa je možná pomocí jednoduchého krevního testu, který může spolehlivě identifikovat pacienty s vysokým rizikem této život ohrožující komplikace těhotenství.

Naše pracoviště doplňuje riziko vzniku tohoto onemocnění i stanovením poměru sFLT/PLGF. Toto umožňuje výrazně snížit procento falešně positivních nálezů
a zpřesnit diagnosu.

Nejčastější  indikaci k tomuto vyšetření je dle mezinárodních doporučení :

  • preeclampsie v anamnese
  • vícečetné těhotenství
  • hypertense matky, diabetes matky, onemocnění ledvin
  • antifosfolipidový syndrom
  • věk nad 40 let a BMI nad 35
  • těhotenství po IVF


Jaký má význam screening preeclampsie ??

Při včasném záchytu a aplikaci kyseliny acetyldsalicylové do 16. týdne viz závěry studie ASPRE lze snížit frekvenci tohoto onemocnění až o 80 % !!!

Screening preeclampsie CPD – leták

Stanovení rizika preeclampsie při screeningu v 1. trimestruCentrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
ultrazvuková, gynekologická a genetická ambulance

Veveří 39, 602 00, Brno

T: +420 542 221 740

E: cpd@prenatal.cz

Otevřeno:

Po - Pá 07:30 - 19:00

Možnosti parkování:

parkoviště samoobsluhy Albert, Veveří 40 parkovací dům Rozmarýn na rohu Kounicovy a Moravského náměstí

Spojení MHD:

tramvaje č. 3, 11, 12 zastávka Grohova

O centru prenatální diagnostiky

Od roku 1998 zajišťujeme péčí na nejvyšší možné úrovni jak odbrné, tak technické.

Nabízíme individuální přístup, rychlé zpracování výsledků a příjemné zázemí.

logo

logo
Jsme držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009
© Copyright 1998 - 2017, Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.,
IČO: 25529897, C 30787/KSBR Krajský soud v Brně
Webmaster GK Servis spol. s.r.o.