Centrum prenatální
diagnostiky Brno

II. Těhotenský screening

Pro samoplátce na památku barevné foto v ceně testu !!!

Vyšetření vrozených vývojových vad ve 2.trimestru těhotenství

Optimální termín pro toto vyšetření je 21.-22. týden těhotenství.  Při tomto vyšetření  se kontroluje normální vývoj a růst Vašeho dítěte.

Proč je toto vyšetření potřebné podstoupit?

Toto vyšetření je nutné k ověření správného vývoje plodu, posouzení uložení a funkce placenty a zhodnocení množství plodové vody.

Co vše bude vyšetřeno u Vašeho dítěte?

Při tomto vyšetření bude Vaše dítě detailně prohlédnuto zkušeným lékařem s dlouholetou praxí ve vyšetřování ultrazvukem. Většina našich lékařů je držitelem licence pro tzv. Superkonsiliární vyšetření plodu vydávané Ultrazvukovou sekcí České  gynekologicko- porodnické  společnosti.

Prenatalní echokardiografické vyšetření srdce Vašeho dítete je na našem pracovišti součástí sreeningu ve 2. trimestru

 

Anatomie jednotlivých orgánů a morfologické vyšetření plodu

u Vašeho dítěte bude vyšetřen vývoj mozku dítěte; jeho tvář včetně vyloučení rozštěpu rtu, zhodnocen profil obličeje, anatomie srdce; vývoj plic a hrudníku, břicho včetně ledvin, močového měchýře a žaludku, páteř, držení končetin a prstů.

Ke správnímu zhodnocení všech orgánů je zapotřebí i určitá „spolupráce“ Vašeho miminka, tj. někdy je potřeba vyšetření opakovat s určitým časovým odstupem, než je dítě v poloze vhodné k vyšetření.

 •  Měření bioparametrů
  U plodu bude změřena velikost hlavičky – tzv. – biparietální průměr (BPD) a
  a délka stehenní kosti –  délka femuru (FL).

Pokud bude odchylka v biometrii větší  – při horní hranici 2 SD (směrodatných odchylek), budete pro jistotu automaticky pozvána na kontrolní vyšetření.Na základě těchto měření ověříme termín porodu a růstový potenciál Vašeho dítěte. Váhový odhad není v tomto stadiu těhotenství ještě důležitý.

 • srdeční frekvence a rytmus dítěte.

Srdeční frekvence vašeho dítěte se bude lišit od srdeční frekvence  u dospělých. Většina dětí má tepovou frekvenci mezi 142-160 tepy za minutu.

 • Umístění placenty.

Při tomto vyšetření rovněž hodnotíme lokalizaci placenty a vzdálenost jejího dolního okraje od vnitřní branky. 

 • Množství plodové vody kolem vašeho dítěte.

Normální množství plodové vody je známkou normálního vývoje plodu.

 • délka děložního čípku.

To je zvláště důležité, pokud má těhotná pacientka v anamnéze předčasný porod, vaginální krvácení nebo tonizovanou dělohu. Někdy je k upřesnění nálezu nutné použít transvaginální ultrazvuk.

 • Jiné
 • U dělohy se kontroluje velikost a lokalizace ev. myomů (benigní svalové nádory dělohy). Většina myomů  v těhotenství nezpůsobuje problémy.
 • 3D/4D obrázek vašeho dítěte.

Pro mnoho rodičů je 3D zobrazení obličeje svého dítěte poměrně silný emocionální zážitek.  Pokud je to technicky možné, snažíme se o co nejlepší 3D obrázek tváře Vašeho dítěte. Pokud to není možné,  provádíme jen 2D foto.  Pro rodiče je důležité se ujistit, že je jejich dítě zdravé a že se dobře vyvíjí.

(Optimálním obdobím pro získání technicky nejkvalitnějších 3D / 4D obrázků dítěte je období mezi 24. a 28. týdnem těhotenství).

Je možné při tomto vyšetření zjistit všechny vývojové a genetické vady dítěte?

Ultrazvukové vyšetření může velmi detailně posoudit vývoj Vašeho dítěte, ale není v jeho možnostech odhalit všechny možné problémy, či morfologické anomálie. Není v možnostech ultrazvuku odhalit metabolické choroby, vznik mozkové obrny, autismu, poruch chování, či učení.

Dozvím se pohlaví svého dítěte?

Ano, při tomto vyšetření je možné již v cca 99 % přesně sdělit rodičům pohlaví jejich dítěte. Pokud si přejete se tuto informaci dozvědět až při porodu, je vhodné na to lékaře upozornit na začátku vyšetření.

Pokud nechcete znát pohlaví vašeho dítěte, informujte prosím lékaře na začátku ultrazvukového vyšetření.

Nabízíme i napsání pohlaví do obálky pro maminky, které se chtějí o toto tajemství podělit s partnerem, či rodinou později.

Co se stane, pokud se při prohlídce dozvíme, že se naše dítě nevyvíjí optimálně?

U více jak 95% dětí lze očekávat zcela normální nález. Pokud je zjištěna některá odchylka, lze ji obecně zařadit do některé z následujících kategorií:

 • nález nevýznamný pro průběh těhotenství a vývoj plodu

 Ne všechny děti jsou stejné. U některých se vyskytují nálezy, které označujeme jako „varianty normy“, tj jso nevýznamné pro vývoj Vašeho dítěte.

Do těchto nálezů lze zařadit:

–  echogenní intrakardiální fokusy – malé bílé tečky v papilárním svalu srdce,  která neovlivňují jeho funkci.                                                                                                       –  cysty choroideálního plexu – (malé cysty v oblasti drobných cév v mozkových komorách, ve kterých se vytváří mozkomíšní mok), které neovlivňují funkci mozku.
–  jedna pupečníková arterie   – většina pupečníků má dvě tepny a jednu žílu, ale některé děti mají pouze jednu tepnu a jednu žílu.lehká dilatace pánviček ledvin

Pokud se jedná o jediný rozdíl, který je u vašeho dítěte zaznamenán, není většinou potřeba dalšího sledování vývoje plodu.

Pokud má lékař pocit, že riziko chromozomální aberace je významně vyšší, může Vám nabídnout další vyšetření (odběr plodové vody, NIPT – neinvasivní vyšetření fetální DNA ve Vaší krvi – vyšetření   Trisomy ).

 •  Méně významné anomálie

U několika procent dětí je nalezena méně významná, ale přesto důležitá anomálie. Tato skupina vývojových vad není považována za život ohrožující.

Některé z těchto problémů mohou vyžadovat operaci v novorozeneckém období (operace rozštěpu rtu, patra…), nebo jiný zákrok, jako je fyzioterapie (vbočená noha –  pes equinovarus).

 • Významná, závažná nebo život ohrožující anomálie.

U části dětí je nalezena závažná vývojová vada, neslučitelná se životem, nebo významně ovlivňující kvalitu života.  K těmto vadám patří srdeční vady, rozštěpy páteře, poruchy vývoje mozku a další.

Víme, že zjištění jakékoliv morfologické anomálie na ultrazvuku je spojeno s velkými obavami rodičů o vývoj a osud jejich dítěte. 

Naše pracoviště se těmito dětmi intensivně zabývá. Každý rok je u nás diagnostikováno, nebo konsiliárně vyšetřeno více jak 300 těchto dětí. Vždy se snažíme o těchto problémech s rodiči diskutovat a ve spolupráci s nimi najít co nejlepší možné řešení této závažné životní situace. V případě potřeby se snažíme zajistit i následnou péči u dalších specialistů na tuto problematiku.

 • Upozornění

Na toto vyšetření se lze do našeho centra objednat i bez doporučení ošetřujícího lékaře za přímou platbu.
Cena tohoto vyšetření je 1 500,- Kč (v balíčku je dle přání rodičů kromě vyšetření i DVD, USB  nahrávka celého vyšetření a kvalitní foto – pokud technicky lze i v 3D zobrazení).Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
ultrazvuková, gynekologická a genetická ambulance

Veveří 39, 602 00, Brno

T: +420 542 221 740

E: cpd@prenatal.cz

Otevřeno:

Po - Pá 07:30 - 19:00

Možnosti parkování:

parkoviště samoobsluhy Albert, Veveří 40 parkovací dům Rozmarýn na rohu Kounicovy a Moravského náměstí

Spojení MHD:

tramvaje č. 3, 11, 12 zastávka Grohova

O centru prenatální diagnostiky

Od roku 1998 zajišťujeme péčí na nejvyšší možné úrovni jak odbrné, tak technické.

Nabízíme individuální přístup, rychlé zpracování výsledků a příjemné zázemí.

logo

logo
Jsme držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009
© Copyright 1998 - 2017, Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.,
IČO: 25529897, C 30787/KSBR Krajský soud v Brně
Webmaster GK Servis spol. s.r.o.