FAQ – COVID 19

Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat nebo lidí. U lidí je známo, že několik koronavirů způsobujících respirační  infekce-  od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom  (MERS), nebo těžký akutní respirační syndrom (SARS). Poslední objevený koronavirus způsobuje onemocnění  COVID-19.

Jaké jsou příznaky COVID-19?

Mezi nejčastější příznaky přípravku COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou mít bolesti a bolesti,   rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale nemají  žádné příznaky a cítí se dobře. Většina lidí (asi 80%) se zotavuje z nemoci, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně 1 ze 6 lidí, kteří onemocn u COVID-19, vážně onemocní  a mají dechové  problémy. Starší lidé a lidé s dalšími   zdravotními  problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční problémy, nebo cukrovku mají těžší průběh onemocnění .

Jak se šíří COVID-19?

Nemoc se šíří  prostřednictvím kapénkové  infekce z nosu nebo úst.  Tyto kapénky dopadají na předměty a povrchy kolem osoby. Ostatní lidé potom onemocní  dotykem s těmito  předměty a  poté dotykem očí, nosu nebo úst. Lidé se také mohou nakazit  pokud vdechnou kapénky od osoby,  která  je vykašlala  nebo vydechla .

Z tohoto  důvodu  je důležité   udržovat vzdálenost více jak  1 metr od nemocné osoby.

Lze se nakazit  CoVID-19  od člověka, který nemá
žádné příznaky?

Hlavním způsobem  šíření   je kapénková infekce při kašli.  Riziko nákazy COVID-19 od někoho, kdo nemá žádné příznaky  je   nízké..

Co mohu udělat, abych se uchránil a zabránil šíření nemoci?

Ochranná opatření:

Můžete snížit riziko  infekce nebo šíření COVID-19 těmito  několika jednoduchými  opatřeními:
– Rovnoměrně a důkladně si umývejte ruce roztokem s alkoholem, nebo  mýdlem a vodou.

– Udržujte vzdálenost nejméně  1 metr od kohokoliv,  kdo kašle nebo kýchá. Když někdo kašle nebo kýchá,  vylučujuje  malé kapénky   které mohou obsahovat virus.

– Nedotýkejte se očí, nosu a úst.

– Ujistěte se, že vy a lidé kolem vás dodržujete správnou respirační hygienu. To znamená zakrývání úst a nosu ohnutým loktem,  nebo tkání při kašlání nebo kýchání.

– Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Pokud máte horečku, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou pomoc a zavolejte předem.

Jak dlouho virus přežije na povrchu předmětů  ?

Není jisté, jak dlouho virus, který způsobuje COVID-19, přežije na površích, ale zdá se, že se chová jako jiné koronaviry. Studie naznačují, že koronaviry (včetně předběžných informací o viru COVID-19) mohou na povrchu přetrvávat několik hodin,  nebo i  několik dní.

Pokud si myslíte, že může být povrch infikován, očistěte ho jednoduchým dezinfekčním prostředkem. Očistěte si ruce otíráním rukou na bázi alkoholu nebo je umyjte mýdlem a vodou. Nedotýkejte se očí, úst nebo nosu.

Jsou těhotné ženy vystaveny vyššímu riziku
COVID-19 ?

V současné době probíhá výzkum, jehož cílem je zjistit důsledky  infekce COVID 19 na těhotné. Údaje jsou zatím omezené, ale v současné době neexistuje důkaz, že by jim hrozilo vyšší riziko vážnějšího  onemocnění  jak u běžné populace.

Vzhledem ke změnám v jejich těle a imunitním systému víme, že těhotné ženy jsou častěji  postiženy některými respiračními infekcemi. Je proto důležité, aby dodržovali preventivní opatření  a informovali svého lékaře  o možných  příznacích  (včetně horečky, kašle nebo potíží s dýcháním).

WHO bude nadále revidovat a aktualizovat své informace a rady, jakmile bude k dispozici více informací.

Měly by být těhotné ženy testovány na COVID-19?

Dle doporučení WHO by těhotné  ženy se symptomy COVID-19  měly být testovány  přednostně.

Lze COVID-19 přenést ze ženy na její nenarozené,
nebo novorozené dítě?

Stále nevíme, zda těhotná žena s COVID-19 může během těhotenství nebo porodu přenést virus na plod nebo dítě. K dnešnímu dni nebyl virus nalezen ve vzorcích plodové vody nebo mateřském mléce.

Je nutný u  těhotné ženy s podezřením nebo potvrzeným COVID-19 porod cisařským řezem?

Ne. Dle WHO by porod  císařskám  řezem měl být prováděn  jen z lékařské indikace.

Zdroj :

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses