Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...

Co je to  cystická fibrosa?

Cystická fibrosa je jedním z nejčastějších  dědičných  nemocí v naší populaci. Vyskytuje u 1 z  2500 pacientů. (  např. výskyt Downova  syndromu je u 1 ze 700 pacinetů).  CF se projeví u dětí, které zdědí  od každého z rodičů jeden  porušený gen ( vlohu). 

 

Jak se CF projevuje?

CF se projevuje celou řadou příznaků. Mezi nejzávažnější  je tvorba hustého hlenu v plicích, který způsobuje opakované záněty plic a špatnou funkci slinivky břišní s poruchami trávení . Obtíže lze  pomocí léčby jen  zmírnit a i přes lébu se s  věkem zhoršuje. V současné době je tato nemoc neléčitelná s průměrnou dobou přežití 20-30 let.

 

U koho se  vyšetření na toto onemocnění v současnosti provádí?

Nejčastějšími  důvody k vyšetření jsou:

- podezření na klinické onemocnění

- příbuzenský vztah rodičů

- opakované potraty

- léčená neplodnost

 

Proč provádět screening CF ?

V současné době se běžný  screening CF neprovádí a vyšetřovány jsou jen manželské páry z výše uvedených důvodů ( viz nahoře).  Vzhledem k tomu, že nosičstství jednoho porušeného genu ( vlohy ) je většinou  zcela  bezpříznakové, rodiče se o nosičství této odchylky dozvědí až po narození nemocného dítěte se všemi dalšími důsledky. Z toho důvodu se naprostá většina dětí s CF rodí zcela neočekávaně zdravým rodičům u nichž se zkombinovala vloha pro toto onemocnění.

Rodiče, u nichž byla tato vloha diagnostikována, mají možnost  absolvovat další vyšetření ( prenatální diagnostiku), která potvrdí nebo vyloučí uvedené onemocnění u plodu .

 

Jak se vyšetření provádí ?

Odběr  DNA vzorků k vyšetření je možné provést z biologického materiálu, nejčastěji z krve nebo speciálním odběrovým setem ze vzorku slin z  ústní  dutiny.

Naše pracoviště vyšetřuje  30 mutací - vloh, které způsobují toto onemocnění. Toto  zahrnuje  asi 95% všech mutací vyskytujících se  v naší populaci.

 

Jaká je cena tohoto vyšetření?

Pokud je vyšetření indikováno lékařem, je vyšetření hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění. U vyšetření na vlastní žádost – viz ceník

 

Informovaný souhlas s odběrem materiálu na vyšetření nosičství genu  cystické fibrosy (CF)

DNA testování umožní vyloučit většinu (95%), ale ne všechny známé mutace. Nebyla-li mutace diagnostikována, riziko onemocnění CF je sníženo, ale ne zcela vyloučeno.

 

Při prenatální diagnostice je důležité si uvědomit, že je nutné testovat skutečného otce dítěte, jinak mohou být výsledky nepřesné.