Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Encefalokéla – závažný defekt s možným časným záchytem.

Kasuistika plodů pěti pacientek s poruchou kraniálního uzávěru neurální trubice.

M. Vondráčková, P. Vlašín, M. Čuprová, I. Grochová, D. Leznarová, D. Grochová a kol.
Centrum prenatální diagnostiky, Brno

Abstrakt práce přednesené na 32. celostátní konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 8.10.2011 v Brně

Encefalokéla je defekt kraniálního uzávěru neurální trubice vznikajícího během 1. měsíce fetálního vývoje. Vyskytuje se v průměru 1: 2000 živě narozených plodů, často bývá spojován s dalšími mozkovými, obličejovými, srdečními malformacemi. Ve 13% asociuje s genetickými abnormitami – nejčastěji trisomií 13.

V období 1/2010 – 8/2011 bylo na našem pracovišti vyšetřeno 5 pacientek, u jejichž plodů byla detekována encefalokéla. Dvě pacientky byly odeslány na základě pozitivního triple testu ( u obou bylo riziko NTD 1:5). Ostatní 3 případy byly vyšetřeny v rámci screeningu v 1. trimestru. .

Ve 4 případech byly u plodů během ultrazvukového vyšetření detekovány další malformity v oblasti obličeje, končetin a ledvin. Genetické vyšetření podstoupily 4 pacientky, invazivní metodou byl vyšetřen karyotyp plodů, který byl ve všech případech v normě. U dvou pacientek bylo genetické vyšetření rozšířeno o metodu cytochipu. Vzhledem k závažnosti VVV s dalšími sdruženými nálezy byla všechna těhotenství předčasně ukončena na základě Zákona 66/86 o UPT –

Závěr: Encefalokéla je ve většině případě detekovatelná již ve 12. – 13. t.g. v rámci screeningu v 1. trimestru.Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
ultrazvuková, gynekologická a genetická ambulance

Veveří 39, 602 00, Brno

T: +420 542 221 740

E: cpd@prenatal.cz

Otevřeno:

Po - Pá 07:30 - 19:00

Možnosti parkování:

parkoviště samoobsluhy Albert, Veveří 40 parkovací dům Rozmarýn na rohu Kounicovy a Moravského náměstí

Spojení MHD:

tramvaje č. 3, 11, 12 zastávka Grohova

O centru prenatální diagnostiky

Od roku 1998 zajišťujeme péčí na nejvyšší možné úrovni jak odbrné, tak technické.

Nabízíme individuální přístup, rychlé zpracování výsledků a příjemné zázemí.

logo

logo
Jsme držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009
© Copyright 1998 - 2017, Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.,
IČO: 25529897, C 30787/KSBR Krajský soud v Brně
Webmaster GK Servis spol. s.r.o.