Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Klinické využití array CGH v prenatální diagnostice – naše zkušenosti a vybrané kazuistiky

 Grochová D.1, Dobšáková Z. 1, Grochová I. 1, Leznarová D. 2, Popelínská E. 1, Vlašín P.1, 2

1Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o., Veveří 39, Brno 602 00, Česká republika
2Centrum prenatální diagnostiky s.r.o., Veveří 39, Brno 602 00, Česká republika

Abstrakt přednášky přednesené na Pracovních dnech lékařské genetiky Olomouc 15.9.2011
Fetální medicina jako interdisciplinární obor současné mediciny

Konvenční cytogenetika využívající vyšetření karyotypu pomocí G-pruhování je standardní metodou používanou v prenatální diagnostice při detekci chromozomálních abnormalit větších než 5 Mb. Řada genetických syndromů však bývá často spojována s submikroskopickými delecemi či duplikacemi.

Array CGH je jednou z moderních metod, která umožňuje detekci těchto drobných odchylek v genomu. Uplatnění nachází především v postnatální diagnostice, kde přispívá k upřesnění diagnózy, při prevenci, prognóze a hledání vhodné léčby. Využití má rovněž v prenatální diagnostice, přestože řada odchylek detekovaných metodou array CGH nebyla ještě popsána a není znám jejich klinický význam.

V naší laboratoři používáme čip na bázi array CGH firmy BlueGnome Cytochip Focus Constitutional, který je zaměřen na oblasti mající prokazatelnou souvislost s 97 mikrodelečními syndromy popsanými v databázi OMIM. Rozlišovací schopnost tohoto čipu založeného na BAC klonech je 0,5 – 1 Mb, v oblastech mikrodelečních syndromů 100 kb. Array CGH využíváme pro detekci submikroskopických chromozomálních odchylek u pečlivě vybraných prenatálních případů, které byly primárně indikovány ke konvečnímu cytogenetickému vyšetření na základě vážného ultrazvukového nálezu.

Prezentovány budou kazuistiky, u nichž array CGH umožnila záchyt submikroskopických změn, které konvenční cytogenetika neodhalila a dále kazuistiky, kde array CGH objasnila původ nadbytečného genetického materiálu (izochromozómů, marker chromozómů) detekovaných klasickou cytogenetikou.

Z naší tříleté zkušenosti s touto metodou můžeme konstatovat, že Cytochip Focus Constitutional je vhodným nástrojem s vysokou rozlišovací schopností pro detekci malých změn v genomu a přináší významnou diagnostickou informaci pro prenatální genetické poradenství. Mimo jiné se uplatňuje v případech, kde selhala kultivace amniocytů pro účely konvenční cytogeneticky, v případech klonální selekce, nebo k odhalení submikroskopických změn vzniklých při inverzi či translokaci.Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
ultrazvuková, gynekologická a genetická ambulance

Veveří 39, 602 00, Brno

T: +420 542 221 740

E: cpd@prenatal.cz

Otevřeno:

Po - Pá 07:30 - 19:00

Možnosti parkování:

parkoviště samoobsluhy Albert, Veveří 40 parkovací dům Rozmarýn na rohu Kounicovy a Moravského náměstí

Spojení MHD:

tramvaje č. 3, 11, 12 zastávka Grohova

O centru prenatální diagnostiky

Od roku 1998 zajišťujeme péčí na nejvyšší možné úrovni jak odbrné, tak technické.

Nabízíme individuální přístup, rychlé zpracování výsledků a příjemné zázemí.

logo

logo
Jsme držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009
© Copyright 1998 - 2017, Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.,
IČO: 25529897, C 30787/KSBR Krajský soud v Brně
Webmaster GK Servis spol. s.r.o.