Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...

 

Amnio PCR je moderní metoda sloužící ke genetickému vyšetření  plodu. Na základě porovnání DNAmarkerů  matky  i plodu  je stanoven počet jednotlivých chromozomů u plodu. Výsledek je následně potvrzen klasickým cytogenetickým vyšetřením .

 

Výhodou této metody oproti klasickému vyhodnocení  je její rychlost. Výsledek je v naší laboratoři k dispozici týž den.

 

K dispozici je v současné době vyšetření 21. chromozomu - amnioPCR, nebo sada vyšetřující chromozomy 13,18,21,X a Y- tzv. multiamnioPCR.