Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...

 Odběr plodové vody - amniocentesa

 Toto  vyšetření umožňuje diagnostikovat poruchy počtu a tvaru chromozomů.  Většinou se provádí mezi 15-18. týdnem  těhotenství,
 

Jaký je princip tohoto vyšetření?

 
Amniální tekutina obsahuje odloupané buňky z plodu a plodových obalů. U nich je po nezbytné kultivaci vyšetřen počet a struktura  chromozomů . 
 

Jak se toto vyšetření provádí?

 
Při tomto vyšetření je pod kontrolou ultrazvuku přes břišní stěnu zavedena do amniální dutiny tenká jehla.  Touto je odebráno cca 10% z celkového objemu plodové vody. Zákrok lze nejlépe přirovnat k odběru krve ze žíly, nebo k nitrosvalové injekci.
 

Za jak dlouho je k dispozici výsledek?

 
Výsledek analysy chromozomů je standartně k dispozici za 12-14 dnů. Bezprostředně po odečtení výsledku je tento informativně k dispozici na našich webových stánkách www.prenatal.cz po zadání příslušného hesla. V papírové formě jej odesíláme ve dvou kopiích ošetřujícímu lékaři.
 
Při užití PCR metodiky –  viz amnioPCR jsou výsledky hlášeny již v den odběru, informativně je výsledek rovněž k dispozici na našich webových stánkách www.prenatal.cz po zadání příslušného hesla
 

Jaké je riziko odběru?

 
Největším rizikem spojeným s tímto vyšetřením je vyvolání spontánního potratu.  Toto riziko je udáváno  v rozmezí        0,5- 1,0 %.  Na našem pracovišti se pohybuje mezi 0,25-0,35%.
 

 Jaké jsou výhody tohoto vyšetření?

 
Jedná se o nejčastěji prováděný způsob prenatálního vyšetření plodu. Tato metoda je poměrně bezpečná a přesná s minimem komplikací či nutností opakování odběru.
 

Kdy není vhodné toto vyšetření provádět ?

 
   Odběr plodové vody  je spojen s vyšším rizikem u pacientek s krvácením,  tonizací dělohy , inkompetencí hrdla   děložního či jiným celkovým onemocněním. V těchto případech je riziko komplikací, které může odběr vyvolat vyšší, než  riziko  onemocnění plodu, které je možné diagnostikovat pomocí odběru.