Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...

Genetická konsultace

Je možné ji absolvovat i na vlastní žádost bez doporučení lékaře. Provádíme ji u dětí i dospělých.

Nejčastější důvody genetické konsultace:


-  přítomnost dědičného onemocnění v rodině
-  v rodině je dítě s poruchou chování nebo učení
-  zvýšené riziko onemocnění plodu dle ultrazvukového vyšetření
   nebo na základě rozboru krve
-  příbuzenský vztah manželů

Rozsah a kvalita vyetření je srovnatelná s klinickými pracovišti. Naše pracoviště nabízí příjemné prostředí, individuální přístup a krátké čekací doby.