Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...

 

 

 

Vyšetření srdce plodu  v rámci screeningu těhotných v I. trimestru gravidity                

Vlašín P.1,  Jičínská H.2

 

1Centrum prenatální diagnostiky s.r.o., Veveří 39, Brno 602 00, Česká republika

2Ambulance prenatální a dětské  kardiologie, Veveří 39, Brno 602 00, Česká republika

 vlasin@prenatal.cz

 

Abstrakt přednášky přednesené na Pracovních dnech lékařské genetiky Olomouc 15.9.2011

Fetální medicina jako interdisciplinární obor současné mediciny

 

 

 

 

Srdeční vady patří mezi nejčastější a nejvíce závažné vrozené vývojové vady. Odhaduje se, že  jsou příčinou cca 20 % zmklých těhotenství a  mají 30 % podíl na úmrtí  po porodu, která jsou zapříčiněna některou vrozenou vývojovou vadou (1).

 

Screening srdečních vad je  dle tradičního dogmatu  součástí screningu ve 2. trimestru, tj. v období mezi 19-21. týdnem těhotenství.  Dříve je doporučováno vyšetřovat jen pacientky se zvýšeným rizikem,  například s nálezem  prosáknutí  v nuchální oblasti.

 

Standardním přístupem  při vyšetření  srdečních vad je tzv. sekvenční přístup, používaný  dětskými kardiology,  nebo zjednodušený přístup   pomocí přesně definovaných sceeningových rovin, který je obvyklý při vyšetření  gynekology. 

 

Diagnosa závažné vrozené srdeční vady v polovině těhotenství i její další řešení  představuje pro rodiny  i porodníky  velmi závažný a stresující problém se závažnými  psychologickými a etickými dopady.  Přesun této diagnosy do časnějších stadií těhotenství je proto velmi žádoucí.

 

Některá pracoviště doporučují  ke screeningu  využít  stanovení srdeční osy (2), event.   patologických hodnot  pulsatilního indexu   v ductus venosus (3).

 

V rámci  screningu 1. trimestru jsme na našem pracovišti zavedli nový přístup k diagnose  těchto vad.  V rámci tohoto screeningu využíváme toho, že hemodynamicky závažné srdeční vady způsobují  zmenšení či zvětšení příslušného srdečního oddílu.  Pacientky s positivním nálezem, tj. s asymetrií některého srdečního oddílu  jsou ihned  předávány  kardiologovi se specializací v prenatální diagnostice, který  sekvenčním vyšetřením  při dalších kontrolách  upřesní diagnosu a prognosu.  Současně je v indikovaných případech doplňováno i genetické vyšetření  s event. vyšetření karyotypu či mikrodelečních syndromů ( syndrom di George ).  

 

Podmínkou tohoto přístupu je samozřejmě erudice  vyšetřujícího obeznámeného s principy  prenatální echokardiografie, dobré akustické podmínky a vhodná poloha plodu.  Všechna vyšetření provádíme na přístroji General Electric  E8 Expert.

 

Při srovnání počtu záchytů v jednotlivých letech ( viz graf) je zřejmé, že lze  posunout diagnostiku  hemodynamicky závažných srdečních vad již  do období  screeningu v 1.trimestru.

 

                                                                                                                                  

 

Záchyt srdečních vad  v Centru prenatální diagnostiky Brno 2006- 2010 :

2007 2008 2009 20010
1. trimestr 15 9 12 25
2. trimestr 32 39 26 54

 

Literatura:

1. N. Persico,  J. Moratalla, C. M. Lombardi, V. Zidere, L. Allan, K. H. Nicolaides. Fetal echocardiography at 11–13 weeks by transabdominal high-frequency ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 37: 296–301

 

2. E. Sinkovskaya, S. Horton, E. M. Berkeley, J. K. Cooper, S. Indika, A. Abuhamad. Defining the fetal cardiac axis between 11 + 0 and 14 + 6 weeks of gestation: experience with 100 consecutive Pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 676–681

 

3. E. Timmerman, S. A. Clur, E. Pajkrt, C. M. Bilardo. First-trimester measurement of the ductus venosus pulsatility index and the prediction of congenital heart defects Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 668–675