Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...

Malá levá srdeční komora

Jičínská H., Vlašín P.

Ambulance prenatální a dětské kardiologie Brno

Centrum prenatální diagnostiky Brno

 

Asymetrie čtyřdutinové projekce (pravo-levá asymetrie) s menší levou komorou prenatálně může být způsobena restriktivním foramenovale (rest. FOA), přítomností  levostranné horní duté žíly ústící do koronárního sinu (LSVC-CS) nebo postižením na různých úrovních levého srdce:  aortální stenosou (AS), koarktací aorty (COA) nebo syndromem hypoplázie levého srdce (HLHS). Prognóza plodu s menší levou komorou (LV) závisí na postižení, které k asymetrii vedlo a na dalším vývoji LV během těhotenství.  V některých případech se může LV vyvíjet prenatálně normálně a mít normální velikost po narození, u jiných je její velikost prenatálně nebo postnatálně nedostatečná a není použitelná pro dvoukomorovou cirkulaci.

V Centru prenatální diagnostiky a Ambulanci prenatální kardiologie v Brně jsme od ledna 2008 do července 2011 detekovali pravo-levou (P/L) asymetrii s menší LV celkem u 69 plodů:

 • U  6 z nich bylo diagnostikováno restriktivní FOA.
  • Všech 6 plodů má po narození normální velikost LV.
 • U 22 byla diagnostikována izolovaná LSVC-CS.
  • U jednoho z těchto plodů byla zjištěna trisomie chromosomu 18 a těhotenství bylo přerušeno.
  • Všech 21 dětí, které se narodily, žijí a mají normální velikost LV.
 • U 12 byla diagnostikována COA.
  • U jednoho plodu bylo přerušeno těhotenství pro hraniční velikost LV.
  • Jedno dítě zemřelo po narození před operací COA z extrakardiálních příčin.
  • Zbylých 10 dětí má normální LV.
 • U 11 byla diagnostikována AS.
  • U 5 plodů bylo přerušeno těhotenství pro přítomnost chromozomální aberace, extrakardiální anomálie, firboelastózu LV nebo hraniční velikost LV.
  • U jednoho plodu s monosomií chromosomu X a hydropsem došlo k intrauterinnímu úmrtí.
  • Jedno dítě zemřelo po narození z extrakardiálních příčin.
  • Žijí 4 děti, u dvou z nich byla provedena úspěšná valvuloplastika aortální chlopně po narození a všechny čtyři děti mají normální velikost LV.
 • U 14 plodů byl diagnostikován HLHS.
  • 4 plody měly chromosomální aberaci, 1 plod extrakardiální anomálii.
  • U všech 14 bylo ukončeno těhotenství.
 • Významná P/L asymetrie byla také u 4 plodů s monosomií chromosomu X.
  • U všech čtyř bylo ukončeno těhotenství. 

U plodů s restriktivním FOA, LSVC-CS a většiny plodů s COA se LV prenatálně vyvíjí normálně a velikost LV bývá normální po narození. U části plodů s AS se levá komora nevyvíjí dostatečně během těhotenství. Syndrom hypoplázie levého srdce představuje nejzávažnější spektrum postižení levého srdce. Osud plodů s P/L asymetrií může být také ovlivněn přidruženými chromosomálními aberacemi a extrakardiálními anomáliemi. Při zvažování o dalším osudu těhotenství plodů s menší LV je třeba diagnostikovat příčinu vedoucí k menší LV a odhadnout vývoj LV během těhotenství.