Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...

Encefalokéla – závažný defekt s možným časným záchytem.

Kasuistika  plodů pěti pacientek s poruchou kraniálního uzávěru neurální trubice.

M. Vondráčková, P. Vlašín, M. Čuprová, I. Grochová, D. Leznarová, D. Grochová  a kol.

Centrum prenatální diagnostiky,  Brno

Abstrakt práce přednesené na 32. celostátní konferenci  Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 8.10.2011  v Brně

Encefalokéla je defekt kraniálního uzávěru neurální trubice vznikajícího během 1. měsíce fetálního vývoje. Vyskytuje se v průměru 1: 2000 živě narozených plodů, často bývá spojován  s dalšími mozkovými, obličejovými, srdečními malformacemi. Ve 13% asociuje s genetickými abnormitami – nejčastěji trisomií 13.

V období 1/2010 – 8/2011  bylo na našem pracovišti vyšetřeno 5 pacientek, u jejichž plodů byla detekována encefalokéla. Dvě pacientky byly odeslány na základě pozitivního triple testu ( u obou bylo riziko NTD 1:5). Ostatní 3 případy byly vyšetřeny v rámci screeningu v 1. trimestru. .

Ve 4 případech byly u plodů  během ultrazvukového vyšetření detekovány další malformity v oblasti obličeje, končetin a ledvin. Genetické vyšetření podstoupily 4 pacientky, invazivní metodou byl vyšetřen karyotyp plodů, který byl ve všech případech v normě. U dvou pacientek bylo genetické vyšetření rozšířeno o metodu cytochipu. Vzhledem k závažnosti VVV s dalšími sdruženými nálezy byla všechna těhotenství předčasně ukončena na základě Zákona 66/86 o UPT -

Závěr: Encefalokéla je ve většině případě detekovatelná již ve 12. – 13. t.g. v rámci screeningu v 1. trimestru.