Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

Tel.: +420 - 542 221 740

e-mail: pvlasin@iol.cz


 • Volná místa
  ...
 • Ceník výkonů
  ...
 • Vývojové vady ledvin a močových cest
  ...
 • Vyšetření NT +
  ...
 • Hladiny HCG U Downova syndromu
  ...
 • Zika virus UZ vyšetření
  ...
 • Vyšetření NT+ ...
  ...
 • Registrace pacientek do gyn ambulance
  ...
 • Vyšetření manželského páru
  ...
 • Clarigo
  ...


Přehled patologických nálezů:

Typ VVV 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hlava CNS 29
35 50 37 47 37
Hlava obličej 9 25 20 27 22 32
Srdeční vady 55 79 68 110 109 93
Ledviny, genitál
42 59 48 38 48 52
Břicho
25 35 28 24 24 24
Končetiny 25
30 41 26 38 47
Různé 15 27 30 29 34 28
Celkem 200
290 303 291 322 313

Vady diagnostikované  při screeningu  v 1. trimestru   
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vrozené srdeční vady 10 13 25 17 28 31 20
Rozštěp stěny břišní 5 10 11 12 10 5 8
Rozštěp hlavičky 6 7 3 5 4 4 4
Rozštěp obličeje 1 1 6 3 10 6 11
VVV končetin 0 2 10 10 6 11 9
Rozštěp páteře 2 0 0 1 6 2 0
Hydrops plodu 4 8 3 11 2 11 7
Hydrocephalus 2 1 11 3 6 10 3
Celkem 53 76 117 108
70 80 62

Chromosom. aberace 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downův sy -trisomie 21 31 31 30 26 27 28 37
Edwardsův sy - trisomie 18 11 10 10 10 5 9 17
Pataův sy - trisomie 13 4 0 5 4 6 7 2
Turnerův  sy  -  45X 8 6 9 4 8 6 5
Triploidie 1 2 4 2 2 5 8
Jiné chromosom. aberace 34 38 28 19 30 25 25
Celkem 88 85 86 86 65 78 94